دی ۱۴۰۱(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
کتاب های خوانده شده

چرند و پرند علی اکبر دهخدا

شادروان علامه علی اکبر دهخدا در سال ۱۲۵۷ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. هزار دستان ادب فارسی در هفتم اسفند ۱۳۳۴ روی در نقاب

ادامه مطلب »
نوشتار

آفتابه مسی

چشمانم را می بندم.دلم می خواهد زمان متوقف شود از خیابان ماشینی عبور نکند وصدای مرا از این خاطره جدا نکند.لطفا بگذارید به گذشته بروم

ادامه مطلب »
کتاب های خوانده شده

کتاب«دروغ های»

علی محمد مؤدب مگر نگاه من خریدنی است؟ چرا مغازه دارها به چشم من نگاه می کنند مگر نگاه من خریدنی است؟ توباستان شناس پیر

ادامه مطلب »