جدید ترین مطالب
کتاب های که خواندم
ناهید کیوان

وداع با اسلحه

Ernest.Hemingwaye ترجمه نجف دریا بندری چاپ اول ۱۳۳۳ به خودم گفتم چرا در زمان حال زندگی نمیکنم در زندگی خودم حضور ندارم.حتی نمیدانستم کجا هستم.برای

ادامه دارد»
کتاب های که خواندم
ناهید کیوان

چرند و پرند علی اکبر دهخدا

  شادروان علامه علی اکبر دهخدا در سال ۱۲۵۷ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. هزار دستان ادب فارسی در هفتم اسفند ۱۳۳۴ روی در

ادامه دارد»
کتاب های که خواندم
ناهید کیوان

کتاب«دروغ های»

علی محمد مؤدب مگر نگاه من خریدنی است؟ چرا مغازه دارها به چشم من نگاه می کنند مگر نگاه من خریدنی است؟ توباستان شناس پیر

ادامه دارد»