آذر ۱۴۰۱(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
نوشتار

ترافیک

هر بار داخل ترافیک با توجه کردن به زمین,آسمان,ماشین ها ومردم می خواهم خودم را راضی کنم که من از جمله آدمهایی نیستم که عمرم

ادامه مطلب »